Projecten 2016-06-18T18:05:36+02:00
The Buzz - lezen boeven ook de krant? (2017-2019)

The Buzz - lezen boeven ook de krant? (2017-2019)

In dit onderzoek wordt nagegaan hoe de mediaconsumptie van plegers van High Impact Crimes eruit ziet en op welke wijze deze een rol speelt in het delictgedrag. Uitvoering in samenwerking met EMMA in Den Haag (opdrachtgever Ministerie van Justitie en Veiligheid).

Als de prooi de jager pakt (2016-2019)

Als de prooi de jager pakt (2016-2019)

Onderzoek naar ongewenste neveneffecten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit in de Rotterdamse haven (opdrachtgever Politie en Wetenschap)

Politieacademie - Master Recherchekunde (2011-2019)

Politieacademie - Master Recherchekunde (2011-2019)

Begeleiding van studenten bij hun afstudeeronderzoek (opdrachtgever Politieacademie; doorlopende activiteit)

De student aan zet - een bijzondere schoolvernieuwing (2017)

De student aan zet - een bijzondere schoolvernieuwing (2017)

Stel, je bent docent in het hoger onderwijs en je krijgt de ruimte om het onderwijs opnieuw vorm te geven. Waar kom je dan op uit? Een groepje docenten van Avans hogeschool ging de uitdaging aan en ontwikkelden een benadering van onderwijs waarin studenten de baas zijn over hun eigen leerproces. Najaar 2017 verschijnt bij Eburon een boek over deze bijzondere schoolvernieuwing.

Evaluatie overvallenbeleid (2016)

Evaluatie overvallenbeleid (2016)

In 2009 piekte het aantal overvallen in Nederland. Korte tijd erna werd een Taskforce overvallen ingesteld om deze trend te keren. Na ruim vijf jaar is geevalueerd hoe de bestrijding van overvallen is verlopen (opdrachtgever Taskforce overvallen)

Imago-onderzoek gemeentelijke handhavers (2016)

Imago-onderzoek gemeentelijke handhavers (2016)

Onderzoek in vijf gemeenten naar hoe burgers aankijken tegen gemeentelijke handhavers (opdrachtgever vijf gemeenten)

Landelijk kader veiligheidshuizen (2016)

Landelijk kader veiligheidshuizen (2016)

Onderzoek naar de wijze waarop veiligheidshuizen vormgeven aan het landelijk kader dat enkele jaren geleden is afgesproken (opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie, WODC)

Ontwikkeling recidive overvallers (herhaalde metingen, 2012-2015)

Ontwikkeling recidive overvallers (herhaalde metingen, 2012-2015)

Jaarlijks onderzoek naar hoe recidive van overvallers zich over de afgelopen jaren heeft ontwikkeld (opdrachtgever Ministerie van Justitie; vertrouwelijke rapportages)

Kortverblijvers in justitiele jeugdinrichtingen (2014)

Kortverblijvers in justitiele jeugdinrichtingen (2014)

Onderzoek naar hoe om te gaan met jongeren die doorgaans niet langer dan een paar dagen tot een paar maanden in justitiele jeugdinrichtingen verblijven (opdrachtgever Dienst Justitiele Inrichtingen)

Audit opleiding Integrale Veiligheidskunde Hogeschool InHolland (2014)

Audit opleiding Integrale Veiligheidskunde Hogeschool InHolland (2014)

Deelname aan auditteam dat NVAO adviseert over accreditatie van opleiding (opdrachtgever Hobeon)

Ongewenste uitval van overvallers in de strafrechtketen (2013)

Ongewenste uitval van overvallers in de strafrechtketen (2013)

Onderzoek naar redenen waarom veel overvalverdachten na hun aanhouding niet vervolgd en/of veroordeeld worden (opdrachtgever Parket Generaal - Openbaar Ministerie)

Criminaliteit tegen bedrijven (2013)

Criminaliteit tegen bedrijven (2013)

Onderzoek naar aard, omvang en ontwikkelingen in criminaliteit tegen bedrijven in Nederland, evaluatie van de aanpak en aanbevelingen voor de toekomst (opdrachtgever Ministerie van Veiligheid en Justitie)

Boeven vangen boeven (2012)

Boeven vangen boeven (2012)

Onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigen in het politiewerk (opdrachtgever Politie en Wetenschap)

Aard, omvang en schade van criminaliteit (2012)

Aard, omvang en schade van criminaliteit (2012)

Verzorgen van onderwijs in Bachelor Criminologie (opdrachtgever Vrije Universiteit Amsterdam)

Workshop Informatievaardigheden (2012)

Workshop Informatievaardigheden (2012)

Workshop voor adviseurs van provinciale adviesorganisatie in het sociale veld, gericht op het vergroten van hun onderzoeksvaardigheden (opdrachtgever Zet-Brabant)

Politie en intelligence bij evenementen (2012)

Politie en intelligence bij evenementen (2012)

Onderzoek naar de politie-inzet van risicoanalyse en risicomanagement bij (de voorbereiding van) evenementen (opdrachtgever Politieacademie)

Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes (2012)

Toolbox Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes (2012)

Ontwikkeling van instrumentarium voor de politie om plegers van high impact crimes persoonsgericht aan te kunnen pakken (opdrachtgever Parket-Generaal Openbaar Ministerie)

Discriminatie en agressie tegen LHBT\\\\\\\'s in Noordoost Brabant (2012)

Discriminatie en agressie tegen LHBT\\\\\\\'s in Noordoost Brabant (2012)

Onderzoek naar slachtofferervaringen binnen de LHBT-gemeenschap (opdrachtgever COC)

De sociale veiligheid in Tilburg in 2040 (2012)

De sociale veiligheid in Tilburg in 2040 (2012)

Een toekomstverkenning naar de veiligheidssituatie in Tilburg in 2040. Dit is één van de expedities in het kader van het gemeentelijk project \'Toekomst Tilburg 2040\' (opdrachtgever gemeente Tilburg

Probleemgerichte dadergroepanalyse Den Haag (2011)

Probleemgerichte dadergroepanalyse Den Haag (2011)

Ontwikkelen van een onderzoeksformat voor de probleemgerichte dadergroepanalyse en deze analyse uitgevoerd op een criminele (jeugd)groep in het Laakkwartier (opdrachtgever Politie Haaglanden)

Drugsoverlast in Maastricht en omliggende gemeenten (2011)

Drugsoverlast in Maastricht en omliggende gemeenten (2011)

Onderzoek naar overlast die burgers ervaren van gedoogde en illegale drugsmarkt in Maastricht en omgeving, en naar maatregelen om deze overlast tegen te gaan (opdrachtgever gemeente Maastricht)

Curriculum Sociale Veiligheid (2011)

Curriculum Sociale Veiligheid (2011)

Workshop voor adviseurs in het sociale domein die veiligheidsgerelateerde projecten willen ontwikkelen (opdrachtgever Zet-Brabant)

Resultaten van veiligheidshuizen (2011)

Resultaten van veiligheidshuizen (2011)

Research synthese van bestaand onderzoek naar resultaten van veiligheidshuizen (opdrachtgever Ministerie van Justitie, WODC)

Workshop onderzoeksvaardigheden voor afstudeerbegeleiders (2011)

Workshop onderzoeksvaardigheden voor afstudeerbegeleiders (2011)

Workshop voor docenten in het HBO die afstudeerscripties begeleiden (opdrachtgever, Avans Hogeschool, Expertisecentrum Veiligheid)

 Fenomeenanalyse overvalcriminaliteit (2010)

Fenomeenanalyse overvalcriminaliteit (2010)

Onderzoek naar aard, omvang en ontwikkelingen in overvalcriminaliteit in Nederland (opdrachtgever Taskforce Overvallen, IVA)

Vrijplaatsen op woonwagenlocaties (2010)

Vrijplaatsen op woonwagenlocaties (2010)

Onderzoek naar ervaringen van gemeenten met ‘vrijplaatsenproblematiek’ op woonwagenlocaties (opdrachtgever VROM Inspectie, Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool

Organisatieadvies Zet-Brabant (2010)

Organisatieadvies Zet-Brabant (2010)

Lid van interne visitatiecommissie, onderzoek naar mogelijkheden voor projecten in het veiligheidsveld (opdrachtgever Zet-Brabant)

Advisering Rekenkamer Den Haag (2010)

Advisering Rekenkamer Den Haag (2010)

Advisering van Rekenkamer bij het realiseren van een Quick scan Veiligheid in de woonomgeving (opdrachtgever Rekenkamer Den Haag)

Veiligheid op scholen (2009)

Veiligheid op scholen (2009)

Onderzoeksadvisering m.b.t. projecten die KPC bij onderwijsinstellingen uitvoert op het vlak van sociale veiligheid (opdrachtgever KPC-groep ’s-Hertogenbosch)

Plan- en procesevaluatie van project Overlastdonatie (2009)

Plan- en procesevaluatie van project Overlastdonatie (2009)

Onderzoek naar levensvatbaarheid van plan om winkeliers schadeverhaal te laten halen op winkeldieven (opdrachtgever Ministerie van Justitie, WODC)

Criminaliteit en veiligheid in Almere (2009)

Criminaliteit en veiligheid in Almere (2009)

Onderzoek naar aard, omvang en ontwikkelingen in criminaliteit en sociale veiligheid in Almere en naar effectiviteit van het veiligheidsbeleid (opdrachtgever IVA, gemeente Almere)

Afstudeerbegeleiding HBO-Integrale veiligheid (2008)

Afstudeerbegeleiding HBO-Integrale veiligheid (2008)

Ondersteuning bij afstudeertrajecten van studenten Integrale Veiligheid (opdrachtgever Avans Hogeschool, Academie voor Management en Bestuur)

Examinator politiekundige opleidingen (meerjarig, 2004-2007)

Examinator politiekundige opleidingen (meerjarig, 2004-2007)

Examineren van (eind)werkstukken en opdrachten van studenten Recherchekunde (opdrachtgever Politieacademie)

Achtergronden van vermogenscriminaliteit in ’s-Hertogenbosch (2008)

Achtergronden van vermogenscriminaliteit in ’s-Hertogenbosch (2008)

Onderzoek naar achtergronden van relatief hoge niveau van diefstal uit woningen, auto’s en bedrijven (opdrachtgever gemeente ’s-Hertogenbosch)

Dutch Criminal Justice in Comparative Perspective (jaarlijks, 2002-2008)

Dutch Criminal Justice in Comparative Perspective (jaarlijks, 2002-2008)

Zomercursus voor Studenten van Penn State University over georganiseerde criminaliteit en over Nederlandse en Europese strafrechtsysteem (opdrachtgever Universiteit Leiden, Penn State University)

Functioneren van de helingmarkt in Nederland (2007)

Functioneren van de helingmarkt in Nederland (2007)

Onderzoek naar verschijningsvormen van de Nederlandse helingmarkt en het beleid om heling tegen te gaan (opdrachtgever Ateno, Ministerie van Justitie, WODC)

Problematische gebruikers en gokkers in de gevangenis (2007)

Problematische gebruikers en gokkers in de gevangenis (2007)

Onderzoek naar prevalentie van verslavingen onder gedetineerden en hoe hiermee om te gaan (opdrachtgever Ministerie van Justitie, WODC; IVO)

Pilot SMS-Alert Rotterdam (2006)

Pilot SMS-Alert Rotterdam (2006)

Onderzoeksadvisering bij pilot SMS-Alert in Rotterdam-Rijnmond (opdrachtgever Politie Rotterdam-Rijnmond, Erasmus Universiteit Rotterdam)

Jeugdcriminologie en scriptiebegeleiding Master Criminologie (2006)

Jeugdcriminologie en scriptiebegeleiding Master Criminologie (2006)

Verzorgen van vak Jeugdcriminologie in Master Criminologie en afstudeerbegeleiding van studenten (opdrachtgever Erasmus Universiteit Rotterdam)

Veiligheidsbeeld gemeente Urk (2006)

Veiligheidsbeeld gemeente Urk (2006)

Onderzoek (quick scan) naar aard, omvang en ontwikkelingen in sociale veiligheid in Urk (opdrachtgever gemeente Urk)

Veilig ondernemen in het buitenland (2005)

Veilig ondernemen in het buitenland (2005)

Onderzoek (quick scan) naar recente ontwikkelingen op het vlak van veilig ondernemen (in het bijzonder publiek-private samenwerking) in het buitenland (opdrachtgever Kenniscentrum Grote Steden)

Op zoek naar de bekende dader in HKS: praktijkpilot (2004)

Op zoek naar de bekende dader in HKS: praktijkpilot (2004)

Toetsen van de haalbaarheid van een nieuw zoekinstrument voor HKS in de politiepraktijk (opdrachtgever Politie en Wetenschap)

Werknemerscriminaliteit in de logistieke sector (2004)

Werknemerscriminaliteit in de logistieke sector (2004)

Onderzoek naar ervaringen van bedrijven in de logistiek met criminaliteit door werknemers (opdrachtgever Ministerie van Justitie, WODC)

Evaluatie van Keurmerk Veilig Ondernemen (2003)

Evaluatie van Keurmerk Veilig Ondernemen (2003)

Onderzoek naar de implementatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO; opdrachtgever Ministerie van Justitie, WODC)

Op zoek naar de bekende dader in HKS: Simulatie (2003)

Op zoek naar de bekende dader in HKS: Simulatie (2003)

Onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuw zoekinstrument voor HKS in de politiepraktijk (opdrachtgever Politie en Wetenschap)

Beschrijvende en verklarende criminologie, en penologie (meerjarig, 2002-2003)

Beschrijvende en verklarende criminologie, en penologie (meerjarig, 2002-2003)

Verzorgen van diverse onderwijsactiviteiten voor bachelor studenten Criminologie (opdrachtgever Vrije Universiteit Amsterdam)

Criminaliteitsanalyse in informatie gestuurde opsporing (meerjarig, 2001-2003)

Criminaliteitsanalyse in informatie gestuurde opsporing (meerjarig, 2001-2003)

Advisering en ondersteuning van werkgroep bij het inrichten van nieuwe intelligencefuncties voor de politie (opdrachtgever Projectbureau ABRIO – Politie/Openbaar Ministerie)

Print Friendly, PDF & Email