In samenwerking met EMMA in Den Haag voert het BTVO onderzoek uit naar het mediagebruik onder plegers van high impact crimes. Welke media ‘consumeren’ deze daders regelmatig en op welke wijze speelt de informatie die zij op deze manier ontvangen, een rol in hun delictgedrag? Deze vraag is, gek genoeg, nog nooit beantwoord, terwijl het voor overheidscampagnes, al dan niet gericht op boeven, wel van belang is te weten via welke media deze groep bereikt kan worden en hoe zij met de ontvangen informatie omgaan. Er zijn tal van anekdotische aanwijzingen dat ’the buzz’ in de media ook boeven bereikt en hun beslissingen omtrent het plegen van (bepaalde) delicten beïnvloedt. In dit onderzoek wordt deze relatie op een meer systematische wijze onderzocht.

In de loop van 2018 wordt er over dit onderzoek gepubliceerd.

Print Friendly, PDF & Email
2017-11-28T10:13:09+02:00 28-11-2017|Categories: Actualiteiten|Tags: , , , |