Expertise 2017-05-24T11:04:32+02:00

“Verbeelding is de hoogste vorm van onderzoek” (Einstein)

  • Creatieve oplossingen
  • Analytisch sterk
  • Kraakhelder rapporteren
  • Strenge methodoloog
  • Onderzoek als passie
  • Humor (als het kan)
Uitgebreid CV
Dr Ben RoversOprichter van het BTVO
Ben is sinds 1992 actief als onderzoeker, adviseur en docent in het veiligheidsveld. Hij is een allround onderzoeker die gebruik maakt van een brede range van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Hij is afgestudeerd als politicoloog met als specialisatie ‘Methoden en technieken van onderzoek’ (cum laude). In 1997 promoveerde hij bij prof. Cyrille Fijnaut in Rotterdam op een jeugdcriminologisch proefschrift. Na zijn promotie was hij als senior-onderzoeker werkzaam bij diverse wetenschappelijke instellingen. Van 2006 tot en met 2010 was hij als lector Jeugd & Veiligheid verbonden aan Avans Hogeschool en mede verantwoordelijk voor de vormgeving van het Expertisecentrum Veiligheid.

Ben heeft in verschillende hoedanigheden leiding gegeven aan onderzoeksteams, heeft uitvoerig gepubliceerd over zijn onderzoek en beschikt over een breed netwerk in het veiligheidsveld. Hij is lid van de redactieraad van het vaktijdschrift Justitiele Verkenningen.

Print Friendly, PDF & Email