Publicaties 2017-12-12T10:56:45+02:00
115 entries « 4 of 4 »

1998

Rovers, B.

Criminologische kwesties: theoretische integratie Journal Article

In: Nieuws voor criminologen, vol. 9, no. 2, pp. 11-14, 1998.

BibTeX | Tags: criminologie | Links:

Rovers, B.

De thermometers van de maatschappij; over jongeren en geweld Journal Article

In: Vernieuwing: tijdschrift voor onderwijs en opvoeding, vol. 57, no. 3, pp. 13-14, 1998.

BibTeX | Tags: geweld, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Het wel en wee van de happy 80% Journal Article

In: SEC: tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, vol. 12, no. 3, pp. 25-26, 1998.

BibTeX | Tags: meten van criminaliteit | Links:

Bunt, H.G. van de; Rovers, B.

Spreiding en concentratie van criminaliteit Journal Article

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 40, no. 4, 1998.

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Theoretische integratie van Hirschi en Merton; nieuwe problemen creëren door oude op te lossen Journal Article

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 40, no. 2, pp. 151-165, 1998.

BibTeX | Tags: Anomietheorie, bindingentheorie | Links:

Rovers, B.

Werkt wijkveiligheid? Journal Article

In: NG-Magazine (bijlage nieuwsbrief veiligheidsbeleid), vol. 52, no. 20, 1998.

BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie | Links:

Rovers, B.

Zit er nog een beetje vooruitgang in de criminologie? Journal Article

In: Nieuws voor criminologen, vol. 9, no. 2, pp. 1-3, 1998.

BibTeX | Tags: criminologie | Links:

Rovers, B.

Reporting Crimes to the Police; Individual and City-Level Effects Inproceedings

In: ASC 50th Annual Meeting, pp. 268, Conference Proceedings, rov, 1998.

BibTeX | Tags: aangiftegedrag | Links:

1997

De buurt een broeinest? Een onderzoek naar de invloed van woonomgeving op jeugdcriminaliteit

Rovers, B.

De buurt een broeinest? Een onderzoek naar de invloed van woonomgeving op jeugdcriminaliteit Book

Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1997, (sccp).

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Hoogenboom, B. en P. Hoogenboom-Statema (1996). Foute kroeg; horeca en criminaliteit in Rotterdam. Den Haag: SDU Miscellaneous

1997.

BibTeX | Tags: criminaliteit tegen bedrijven, horeca | Links:

Rovers, B.

Kleemans, E.R. (1996). Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit. Enschede: Universiteit Twente Miscellaneous

1997.

BibTeX | Tags: geografie, woninginbraken | Links:

Rovers, B.

Op de schouders van giganten: evaluatie en herziening van Mertons Anomietheorie Journal Article

In: Panopticon, vol. 18, no. 1, pp. 9-28, 1997.

BibTeX | Tags: Anomietheorie | Links:

1996

Criminografie van Rotterdam; Jeugdigen en veel voorkomende criminaliteit in de periode 1990-1994

Rovers, B.

Criminografie van Rotterdam; Jeugdigen en veel voorkomende criminaliteit in de periode 1990-1994 Book

SI-EUR-reeks 5, Sanders Intituut/Gouda Quint, Rotterdam/Deventer, 1996, (sccp geweld1).

BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.; Wouters, M.

De nazaten van Pietje Bell; eerste resultaten van een zelfrapportage-onderzoek naar regelovertreding onder Rotterdamse kinderen Journal Article

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 38, no. 1, pp. 21-43, 1996, (sccp).

BibTeX | Tags: jeugdcriminaliteit, self-report | Links:

Rovers, B.

Organisatiecultuur belemmert verbetering van informatiehuishouding Journal Article

In: het Tijdschrift voor de Politie, vol. 58, no. 9, pp. 25-27, 1996.

BibTeX | Tags: opsporing, politieprestaties | Links:

1995

Rovers, B.

De criminaliteit in de drie wijken Book Chapter

In: Rood-Pijpers, E. [et al.] (Ed.): Preventie van jeugdcriminaliteit in een grote stad, pp. 215-264, Gouda Quint, Arnhem, SI-EUR-reeks 5, 1995.

BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.; Wouters, M.

Eindrapport over onderzoek naar regelovertreding onder kinderen in de eindgroep van het Rotterdamse basisonderwijs Technical Report

Erasmus Universiteit Rotterdam 1995.

BibTeX | Tags: jeugdcriminaliteit | Links:

Bons, C.; Oudijk, C.; Rovers, B.

Onderzoeksnotitie Veiligheid Technical Report

BOOM/COS 1995.

BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie | Links:

Preventie van jeugdcriminaliteit in een grote stad

Rood-Pijpers, E.; Rovers, B.; Gemert, F. van; Fijnaut, C.

Preventie van jeugdcriminaliteit in een grote stad Book

Gouda Quint/Sanders Instituut, Arnhem/Rotterdam, 1995.

BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Spreiding van criminaliteit in stedelijke gebieden: feiten, verklaringen en problemen Book Chapter

In: Rood-Pijpers, E. [et al.] (Ed.): Preventie van jeugdcriminaliteit in een grote stad, pp. 9-67, Gouda Quint, Arnhem, SI-EUR-reeks 5, 1995, (sccp).

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

1994

Rovers, B.

Beschrijving van de aangiften- en verdachtenregistratie (HKS) van de politie Rotterdam 1991-1992 Technical Report

Erasmus Universiteit Rotterdam 1994.

BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld, jeugdcriminaliteit, politieregistratie | Links:

Rovers, B.

Beschrijving van de registratie van de meldkamer van de politie Rotterdam 1991-1992 Technical Report

Erasmus Universiteit Rotterdam 1994.

BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld | Links:

Rovers, B.

Het kind en het badwater; politieregistraties in de criminologie Inproceedings

In: pp. 22 pp., Congress Abstracts, rov, 1994.

BibTeX | Tags: meten van criminaliteit | Links:

1993

Rovers, B.

Beschrijving van de verdachtenregistratie van de jeugdpolitie Rotterdam 1991-1992 Technical Report

Erasmus Universiteit Rotterdam 1993.

BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld, jeugdcriminaliteit | Links:

1992

Rood-Pijpers, E.; Rovers, B.; Gemert, F. van

Preventie van jeugdcriminaliteit in district VI van de gemeente Rotterdam Technical Report

Erasmus Universiteit Rotterdam 1992.

BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld, criminaliteitspreventie, jeugdcriminaliteit

115 entries « 4 of 4 »
Print Friendly, PDF & Email