Publicaties 2017-12-12T10:56:45+02:00

Show all

1999

Rovers, B.

De invloed van buurtkenmerken op criminaliteit van jonge inwoners Book Chapter

In: Musterd, S.; Goethals, A. (Ed.): De invloed van de buurt, pp. 94-128, SISWO publikatie nr. 404, Amsterdam, 1999.

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Effects of Neighborhood Characteristics on Juvenile Delinquency; A Multisource and Multilevel Analysis Inproceedings

In: BSC Annual Conference, ASC Annual Meeting, 1999.

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

1998

Bunt, H.G. van de; Rovers, B.

Spreiding en concentratie van criminaliteit Journal Article

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 40, no. 4, 1998.

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Buurten zijn gevaarlijk, vooral voor onderzoekers; over woonomgeving en jeugdcriminaliteit Journal Article

In: Planologisch Nieuws, vol. 18, no. 4, pp. 348-354, 1998.

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

1997

De buurt een broeinest? Een onderzoek naar de invloed van woonomgeving op jeugdcriminaliteit

Rovers, B.

De buurt een broeinest? Een onderzoek naar de invloed van woonomgeving op jeugdcriminaliteit Book

Ars Aequi Libri, Nijmegen, 1997, (sccp).

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Kleemans, E.R. (1996). Strategische misdaadanalyse en stedelijke criminaliteit. Enschede: Universiteit Twente Miscellaneous

1997.

BibTeX | Tags: geografie, woninginbraken | Links:

1995

Rovers, B.

Spreiding van criminaliteit in stedelijke gebieden: feiten, verklaringen en problemen Book Chapter

In: Rood-Pijpers, E. [et al.] (Ed.): Preventie van jeugdcriminaliteit in een grote stad, pp. 9-67, Gouda Quint, Arnhem, SI-EUR-reeks 5, 1995, (sccp).

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

Print Friendly, PDF & Email