In de voorbije jaren is veel onderzoek gedaan naar jongeren die langdurig gedetineerd zijn, bijvoorbeeld op basis van een PIJ-maatregel. Dat onderzoek laat zien dat deze groep gekenmerkt wordt door veel en heftige problematiek op allerlei terreinen. De grootste groep jongeren in een justitiële jeugdinrichting verblijft hier echter kort, een paar dagen tot een aantal weken. Hoe zit het met deze groep? Het onderhavig onderzoek laat zien dat de meesten in deze groep te maken hebben met een vergelijkbare problematiek als de langverblijvers. Kortverblijvers zijn jonger dan langverblijvers en hebben (daardoor) minder justitieverleden opgebouwd. Deze bevinding roept de vraag op hoe omgegaan moet worden met deze groep? Wat zijn de mogelijkheden om te voorkómen dat kortverblijvers langverblijvers worden? En welke combinatie van dwang/drang en hulpverlening is daarvoor nodig?

Klik hier voor het rapport.

Print Friendly, PDF & Email
2016-06-28T15:25:25+02:00 2-02-2015|Categories: Publicaties|Tags: , |