Er vinden steeds meer grootschalige evenementen plaats. Naar aanleiding van incidenten tijdens een evenement in Hoek van Holland werd besloten de rol van de politie nader onder de loep te nemen. Vanuit een drietal perspectieven (openbare ordehandhaving, opsporing en intelligence/risicoanalyse) is gekeken naar ‘de stand van zaken’ en mogelijke innovaties in het handelen van de politie bij grootschalige evenementen.

BTVO heeft hierbij een groot deel van het deelonderzoek naar risicomanagement voor zijn rekening genomen. Daartoe werd in alle politieregio’s gekeken naar (de voorbereiding van) grootschalige evenementen en de rol hierin van (politiele) risicoanalyse en risicomanagement.

Het onderzoek laat zien dat de werkwijzen bij de politie volop in beweging zijn. Nieuwe inzichten vinden hun weg naar de werkvloer. In het algemeen is sprake van een snelle professionalisering op dit vlak. De vertaalslag van deze nieuwe inzichten naar het operationele handelen (de afstemming tussen analyse en sturing) is echter nog voor verbetering vatbaar.
Klik hier voor het rapport.

 

Print Friendly, PDF & Email
2016-06-28T13:55:52+02:00 30-09-2014|Categories: Publicaties|Tags: , , , |