Vandaag verschenen: 

Rovers, B. & M. Jans (2013). Criminaliteit tegen bedrijven; fenomeen- en beleidsanalyse. Den Haag: Boom Lemma.

De criminaliteit tegen bedrijven in Nederland laat de laatste jaren een (sterk) dalende trend zien. Deze trend is vergelijkbaar met de dalingen die zichtbaar zijn in criminaliteit gericht tegen burgers. Sommige delicten, zoals voertuig- en ladingdiefstal zijn in deze periode spectaculair gedaald. Andere delicten, zoals winkeldiefstal, dalen minder of blijven stabiel.

Het Nederlandse bedrijfsleven ondervindt echter nog steeds veel schade door criminaliteit. Precieze cijfers ontbreken, maar de totale schade loopt in de miljarden. Bedrijven zelf spenderen veel geld aan preventie. Daarbovenop probeert de overheid in samenwerking met koepelorganisaties uit het bedrijfsleven, de politie en andere partijen de preventie en aanpak van deze criminaliteit zoveel mogelijk te stimuleren. In de afgelopen jaren is hiervoor geen gebrek aan aandacht geweest, maar de stap van woorden naar daden blijkt groot.

Klik hier voor de inhoudsopgave, samenvatting en aanbevelingen uit het boek.

Print Friendly, PDF & Email