Een veelbelovend perspectief. Het belang van de inzet van ervaringsdeskundigen in criminaliteitspreventie lijkt evident, maar onderzoeksmatig is er zo goed als niets over bekend. Er zijn in Nederland vele risicojongeren en delinquenten die samen veel overlast genereren voor de samenleving. Een deel van deze groep ‘groeit’ op enig moment uit dit gedrag. Zij kennen als geen ander de verleidingen en de wetten ‘van de straat’. Hun ervaringsdeskundigheid biedt mogelijkheden om delinquenten te bereiken die anders niet (op dezelfde wijze) bereikt kunnen worden. Tegelijkertijd kan de inzet van ex-risicojongeren of ex-delinquenten een bijdrage leveren aan hun eigen (re-)integratieproces. Aldus kan een tweezijdig preventiemechanisme in werking treden dat zowel de delinquenten als de ervaringsdeskundigen zelf in positieve zin beïnvloedt. In diverse sectoren wordt al gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigheid.

In dit onderzoek is nagegaan wat ervaringsdeskundigen nu zijn, op welke wijzen en in welke rollen ze zoal worden ingezet en wat hun toegevoegde waarde is of kan zijn voor criminaliteitspreventie. De resultaten van deze inventarisatie maken duidelijk dat het hier om een bijzonder interesssant fenomeen gaat, dat nieuwe perspectieven biedt op criminaliteitspreventie. Wordt dus vervolgd…

Klik hier voor het onderzoeksrapport

Print Friendly, PDF & Email
2017-05-24T11:04:35+02:00 15-09-2010|Categories: Publicaties|Tags: , |