Met Trump heeft het concept van een muur tussen volkeren weer een nieuwe dimensie gekregen. We hoeven echter niet over de grens om nieuwe muren te zien ontstaan tussen groepen in de samenleving. In een net verschenen artikel in ‘Cahiers Politiestudies’ betoogt Ben Rovers dat onder invloed van de veranderende maatschappelijke verhoudingen ook het fenomeen eigenrichting aan het veranderen is. Waar eigenrichting in hechte samenlevingen in beginsel vooral een uiting is van gedeelde normen, zien we in ons deel van de wereld in toenemende mate vormen van eigenrichting ontstaan die vooral een uiting zijn van maatschappelijke fragmentatie en groepsconflict. De sterke opkomst van doe-het-zelf justitie op internet is hiervan een voorbeeld.

Klik hier voor het artikel.

Print Friendly, PDF & Email
2017-06-19T12:00:43+02:00 19-06-2017|Categories: Publicaties|Tags: , |