De wereld verandert in hoog tempo. Verschijnselen als globalisering, digitalisering en migratie, om maar enkele zaken te noemen, veranderen ook het vakgebied van de criminologie. Er zijn nieuwe vormen van criminaliteit ontstaan, nieuwe dader- en slachtoffergroepen, maar ook nieuwe problemen in de aanpak hiervan (denk aan selectiviteit in het strafrecht, etnisch profileren en dergelijke).

Weerspiegelt het vakgebied van de criminologie in voldoende mate deze veranderingen? Hoe zit het bijvoorbeeld met de vertegenwoordiging van onderzoekers uit diverse culturele groepen? Dringen zij door in het vakgebied en zo ja, zijn zij ook in staat een stempel te drukken op de onderzoeksagenda, op de wijze waarop onderzoek wordt gedaan en wat er met de resultaten gebeurt? En als dat niet het geval is, hoe komt dit en wat zijn de gevolgen hiervan voor de fenomenen die we onderzoeken, het soort onderzoek dat we doen, de wijze waarop erover wordt gerapporteerd? Hoe zit het (bij beleidsonderzoek) met de opdrachtgevers? Is daar sprake van toenemende diversiteit? Doen de achtergronden van opdrachtgevers en onderzoekers er überhaupt toe?

Deze en aanverwante vragen wil ik graag gaan onderzoeken door het organiseren van een studiemiddag later dit jaar. Deze zal plaatsvinden in samenwerking met een aantal netwerken en organisaties in het criminologische veld.

Ik roep via deze weg iedereen op die hierover gedachten heeft om deze met ons -het organiserend comité- te delen. Dat kan via een reactie op deze post op Linkedin, door deze post te delen of door mij persoonlijk een email te sturen: benrovers@btvo.nl

Alvast bedankt voor je reactie.

Ben Rovers, Criminoloog en beleidsonderzoeker

Print Friendly, PDF & Email
2017-05-09T12:48:49+02:00 9-05-2017|Categories: Actualiteiten|Tags: , |