Feestje

We vieren een klein feestje. Op 21 juli 2016 is het precies vijftien jaar geleden dat het BTVO werd opgericht.

Een terugblik: minder criminaliteit, maar meer onveiligheid

De afgelopen jaren tonen een gestage daling van de criminaliteit. Niet alleen in Nederland, maar ook in de landen om ons heen. Goed nieuws dus. Tegelijkertijd moeten we constateren dat de middelpuntvliedende krachten in de samenleving sinds heel lange tijd niet meer zo sterk zijn geweest. Fenomenen van radicalisering en maatschappelijke fragmentatie zijn op allerlei niveaus aan de orde van de dag, en lijken steeds sterker te worden. We bewegen ontegenzeggelijk in de richting van een ‘Hobbesiaanse situatie’ waarin misschien (nog) niet iedereen met iedereen in conflict is, maar we zijn hard op weg. Onzekerheid over de richting van deze ontwikkeling maakt dat steeds meer mensen zich onveilig voelen, ondanks de fraai gedaalde criminaliteitscijfers.

Een nieuwe verbindende kracht

De opgave ligt volgens mij in het vinden van een nieuwe middelpuntzoekende kracht, niet alleen in de samenleving, maar vooral ook in onszelf. Dat kan de komende jaren nog spannend worden; de splinter in andermans oog is altijd gemakkelijker te zien dan de balk in ons eigen oog. Toch lijkt dit de grootste opgave van de komende jaren: weer ontdekken dat er meer is dat ons bindt dan wat ons scheidt. Het besef van verbinding maakt hoe dan ook het samenleven een stuk leuker. Nu maar hopen dat deze gedachte niet té simpel is voor deze tijd.

Het BTVO zal intussen ook de komende vijftien jaar de vinger aan de pols blijven houden. Het zal niet saai worden, vermoed ik.

Ben Rovers, www.btvo.nl

Print Friendly, PDF & Email
2016-07-20T20:52:42+02:00 20-07-2016|Categories: Actualiteiten, Opinie|Tags: , , , |