In 2013 is een landelijk kader afgesproken voor het functioneren van veiligheidshuizen. In samenwerking met Bureau Alpha heeft het BTVO onderzoek gedaan naar de implementatie ervan. Het onderzoek laat zien dat veiligheidshuizen zich in toenemende mate toeleggen op de behandeling van complexe casuistiek en dat gemeenten volop de (bestuurlijke) regie in handen nemen. Deze ontwikkelingen passen in de visie van het landelijk kader. Dat veiligheidshuizen zich steeds meer beperken tot complexe casuïstiek heeft niet alleen het aantal behandelde casus sterk teruggebracht, het heeft op veel plekken ook het Veiligheidshuis onzichtbaarder gemaakt voor de omgeving. De gemeentelijke decentralisaties (van de Jeugdwet, de participatiewet en de WMO) creeren bovendien veel nieuwe dynamiek in de aanpak van complexe casuïstiek. Eén van de gevolgen is dat veiligheidshuizen soms ‘moeite’ moeten doen om aan casuïstiek te komen.

Klik hier voor het rapport.
Print Friendly, PDF & Email
2016-06-28T06:21:33+02:00 15-04-2016|Categories: Publicaties|Tags: , , |