Stelselmatige plegers van ernstige en zeer overlastgevende delicten zoals overvallen, straatroven, geweld en woninginbraak (zogenaamde high impact crimes) zijn niet te stoppen met repressie alleen. Het programma ‘Gewelddadige vermogenscriminaliteit’ van het Ministerie van Veiligheid & Justitie heeft een toolbox laten ontwikkelen waarmee politie, OM en hun partners samen vorm kunnen geven aan een persoonsgerichte aanpak (PGA) van deze groep daders. Naast opsporing en vervolging worden allerhande ‘flankerende activiteiten’ ontwikkeld die als een net om de dader en zijn omgeving worden gespannen. Het BTVO heeft voor deze toolbox een risicotaxatie-instrument ontwikkeld waarmee de politie in staat is de meest risicovolle personen voor deze aanpak te selecteren. De minister van Veiligheid en Justitie vandaag de Toolbox gepresenteerd aan de VNG, ter ondersteuning van de regierol van gemeenten bij de persoonsgerichte aanpak.

Klik hier voor de Toolbox.

Print Friendly, PDF & Email
2017-05-24T11:04:33+02:00 14-03-2013|Categories: Actualiteiten|Tags: , , , |