Vandaag heeft het ministerie van Justitie de studie ‘Resultaten van veiligheidshuizen; een inventarisatie en evaluatie van beschikbaar onderzoek’ openbaar gemaakt. Deze studie is uitgevoerd door Ben Rovers. Sinds een aantal jaren bestaan in Nederland veiligheidshuizen. Hierin werken verschillende organisaties samen aan het terugdringen van criminaliteit. In deze studie is het beschikbare onderzoek naar de resultaten van veiligheidshuizen geïnventariseerd, beschreven en geëvalueerd. Veiligheidshuizen scoren positief op zes van de acht resultaatvelden. Ze leveren op onderdelen een bijdrage aan het terugdringen van criminaliteit. Daarnaast dragen ze bij aan een betere uitvoering van de gepleegde interventies. Tegelijkertijd is duidelijk dat er veel problemen en knelpunten overwonnen moeten worden om tot deze resultaten te komen. De voornoemde resultaten zijn indicatief, omdat het beschikbare onderzoek naar resultaten van veiligheidshuizen zowel kwantitatief als kwalitatief nog beperkt is.

Klik hier voor het volledige rapport.

Print Friendly, PDF & Email
2016-06-28T15:04:02+02:00 23-03-2011|Categories: Publicaties|Tags: , , |