Publicaties 2017-12-12T10:56:45+02:00
115 invoeren « 3 van 4 »

2005

Rovers, B.

Theoretische integratie van Hirschi en Merton (herpublicatie) Boek Hoofstuk

In: Bruinsma, G.J.N. [et al] (Ed.): Basisteksten in de criminologie deel I: Aard, omvang en verklaringen, pp. 356-366, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2005.

BibTeX | Tags: Anomietheorie, bindingentheorie | Links:

Rovers, B.

Veertig jaar (Nederlands) Tijdschrift voor Criminologie in cijfers: 1959-1999 (herpublicatie) Boek Hoofstuk

In: Bruinsma, G.J.N. [et al] (Ed.): Basisteksten in de criminologie deel III: Historische en klassieke teksten, pp. 21-35, Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2005.

BibTeX | Tags: criminologie | Links:

2004

Rovers, B.

Een keurmerk dat goed in de markt ligt Tijdschriftartikel

In: SEC: tijdschrift over samenleving en criminaliteitspreventie, vol. 18, nr. 2, pp. 39, 2004.

BibTeX | Tags: criminaliteit tegen bedrijven, criminaliteitspreventie, keurmerk veilig ondernemen | Links:

2003

Rovers, B.

Op zoek naar de bekende dader in het HKS; een onderzoek naar de mogelijkheden voor een nieuw zoekinstrument Technisch verslag

BTVO 2003.

BibTeX | Tags: instrumentontwikkeling, opsporing | Links:

Kleine stappen vooruit. Evaluatie van de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Rovers, B.; Bleijendaal, R.

Kleine stappen vooruit. Evaluatie van de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) Technisch verslag

BTVO 2003.

BibTeX | Tags: criminaliteit tegen bedrijven, criminaliteitspreventie, keurmerk veilig ondernemen | Links:

2001

Rovers, B.

Het ontoerekenbare slachtoffer Tijdschriftartikel

In: Nieuws voor criminologen, pp. 1-3, 2001.

BibTeX | Tags: slachtoffers | Links:

2000

Criminaliteitsanalyse in Nederland

Moerland, H.; Rovers, B.

Criminaliteitsanalyse in Nederland Boek

Elsevier, Den Haag, 2000.

BibTeX | Tags: intelligence, opsporing | Links:

Rovers, B.

De criminele illegaal; verslag van een studiemiddag Tijdschriftartikel

In: Nieuws voor Criminologen, vol. 11, nr. 2, pp. 11-13, 2000.

BibTeX | Tags: criminaliteit | Links:

Boutellier, H.; Haan, W.J.M.; Rovers, B.

Eigenrichting en burgerschap Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 42, nr. 4, 2000.

BibTeX | Tags: burgerschap, eigenrichting | Links:

Rovers, B.

Model 'Ferdi en Richard' Tijdschriftartikel

In: Nieuws voor Criminologen, vol. 11, nr. 1, pp. 1-3, 2000.

BibTeX | Tags: meten van criminaliteit | Links:

Rovers, B.

Opheldering Tijdschriftartikel

In: Justitiekrant 15-9-2000, 2000.

BibTeX | Tags: ophelderingspercentage, opsporing, politieprestaties | Links:

Rovers, B.

Placebo-effecten Tijdschriftartikel

In: Nieuws voor Criminologen, vol. 11, nr. 2, pp. 1-2, 2000.

BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, placebo-effect | Links:

Rovers, B.

Toename van geweld leidt tot betere registratie Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 42, nr. 1, pp. 58-64, 2000.

BibTeX | Tags: meten van criminaliteit | Links:

Rovers, B.

Weerman, F.M. (1998). Het belang van bindingen; de bindingstheorie als verklaring van verschillen en veranderingen in delinquent gedrag. Groningen: RUG-Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Diversen

2000.

BibTeX | Tags: jeugdcriminaliteit | Links:

1999

Rovers, B.

De invloed van buurtkenmerken op criminaliteit van jonge inwoners Boek Hoofstuk

In: Musterd, S.; Goethals, A. (Ed.): De invloed van de buurt, pp. 94-128, SISWO publikatie nr. 404, Amsterdam, 1999.

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Help, het volk is onrustig! Tijdschriftartikel

In: Nieuws voor Criminologen, vol. 10, nr. 1, pp. 1-6, 1999.

BibTeX | Tags: burgerschap | Links:

Rovers, B.

Het aantal opgehelderde misdrijven en gehoorde verdachten neemt al jaren gestaag af Tijdschriftartikel

In: HetTijdschrift voor de politie, vol. 61, nr. 11, pp. 10-14, 1999.

BibTeX | Tags: ophelderingspercentage, opsporing, politieprestaties | Links:

Rovers, B.

Ik voel de politie zeer goed functioneren Tijdschriftartikel

In: Nieuws voor criminologen, vol. 10, nr. 3, pp. 31-34, 1999.

BibTeX | Tags: meten van criminaliteit | Links:

Bruinsma, G.J.N.; Bunt, H.G. van de; Rovers, B.

Inleiding; Overpeinzingen bij 25 jaar NVK Boek Hoofstuk

In: Bruinsma, G.J.N. [et al.] (Ed.): Vooruitzichten in de criminologie, pp. 1-13, VU, Amsterdam, 1999.

BibTeX | Tags: criminologie | Links:

Klassenjustitie. Overzicht van onderzoek naar selectiviteit in de Nederlandse strafrechtketen

Rovers, B.

Klassenjustitie. Overzicht van onderzoek naar selectiviteit in de Nederlandse strafrechtketen Boek

Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam, 1999.

BibTeX | Tags: klassenjustitie | Links:

Rovers, B.

Redactioneel: Criminologie-onderwijs in Nederland Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 41, pp. 249, 1999.

BibTeX | Tags: criminologie | Links:

Rovers, B.

Sprookjes Tijdschriftartikel

In: Nieuws voor Criminologen, vol. 10, nr. 2, pp. 1-4, 1999.

BibTeX | Tags: geweld, media | Links:

Rovers, B.

Veertig jaar (Nederlands) Tijdschrift voor Criminologie in cijfers: 1959-1999 Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 41, nr. 2, pp. 123-137, 1999.

BibTeX | Tags: criminologie | Links:

Vooruitzichten in de criminologie (congresbundel jubileumcongres 25 jaar NVK)

Bruinsma, G.J.N.; Bunt, H.G. van de; Rovers, B.

Vooruitzichten in de criminologie (congresbundel jubileumcongres 25 jaar NVK) Boek

VU, Amsterdam, 1999.

BibTeX | Tags: criminologie | Links:

Rovers, B.

Class Justice in The Netherlands. A Review of 30 Years of Research (paper) Proceedings Article

In: Common Study Project Meeting in, 1999.

BibTeX | Tags: klassenjustitie | Links:

Rovers, B.

Dertig jaar onderzoek naar klassenjustitie in Nederland; wat zijn de resultaten en en hoe nu verder? Proceedings Article

In: NVK-congres, 1999.

BibTeX | Tags: klassenjustitie | Links:

Rovers, B.

Effects of Neighborhood Characteristics on Juvenile Delinquency; A Multisource and Multilevel Analysis Proceedings Article

In: BSC Annual Conference, ASC Annual Meeting, 1999.

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

1998

Rovers, B.

Armoede en regelovertreding door kinderen Boek Hoofstuk

In: Engbersen, G. [et al.] (Ed.): Effecten van armoede; derde jaarrapport armoede en sociale uitsluiting, pp. 81-100, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1998.

BibTeX | Tags: armoede, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Buurten zijn gevaarlijk, vooral voor onderzoekers; over woonomgeving en jeugdcriminaliteit Tijdschriftartikel

In: Planologisch Nieuws, vol. 18, nr. 4, pp. 348-354, 1998.

BibTeX | Tags: buurten, geografie, jeugdcriminaliteit | Links:

Rovers, B.

Cognitieve dissonantie Tijdschriftartikel

In: Tijdschrift voor Criminologie, vol. 40, nr. 2, pp. 107, 1998.

BibTeX | Tags: media | Links:

115 invoeren « 3 van 4 »
Print Friendly, PDF & Email