Vandaag is in Zwolle het Risicotaxatie-instrument Geweldplegers (RTI-Geweld) opgeleverd aan het Landelijk Programma Aanpak Geweld (van de Nederlandse politie). Dit instrument schat het toekomstig geweldsrisico van personen die in het bedrijfsprocessensysteem van de politie (BVH) voorkomen. Het RTI-Geweld wordt ingebouwd in BVI-Blue List en kan geautomatiseerd en real time risicotaxaties uitvoeren op gewenste (sub)populaties van personen.

UPDATE Juni 2019

Het verantwoordingsdocument staat niet meer online, omdat het wat verouderd is geraakt. Er zijn intussen enkele kleine, maar belangrijke wijzigingen in het instrument aangebracht. Vraag ernaar bij de projectleider Risicotaxatie van de politie, dhr E. Theunissen.

Print Friendly, PDF & Email
2019-06-04T18:20:55+02:00 28-01-2014|Categories: Publicaties|Tags: , , , |