113 entries « 1 of 4 »

2016

OvervalgeweldRovers, B., Fijnaut, C. (2016): Overvalgeweld. In: Liem, M., Muller, E.R. (Ed.): Geweld; Geweld en geweldsbeheersing in Nederland, Wolters Kluwer, Deventer, 2016, ISBN: 978-90-13-13908-2. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: geweld, overvallen, overvallers | Links: )
De aanpak van overvallen en overvallers in de jaren 2011-2016; een gegronde beschouwing over de resultaten en vooruitzichtenRovers, B., Fijnaut, C. (2016): De aanpak van overvallen en overvallers in de jaren 2011-2016; een gegronde beschouwing over de resultaten en vooruitzichten. Ministerie van Veiligheid en Justitie/BTVO 2016, ISBN: 978-90-808169-6-1. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, overvallen, overvallers, repressie | Links: )
Landelijk kader voor de veiligheidshuizen. Invoering, ontwikkeling en knelpuntenRovers, B., Hoogeveen, C. (2016): Landelijk kader voor de veiligheidshuizen. Invoering, ontwikkeling en knelpunten. BTVO/Bureau Alpha 2016. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, persoonsgerichte aanpak, veiligheidshuizen | Links: )
Wat vindt het publiek van gemeentelijke handhavers? Onderzoek naar het imago van gemeentelijke handhavers in vijf gemeentenBervoets, E., Rovers, B. (2016): Wat vindt het publiek van gemeentelijke handhavers? Onderzoek naar het imago van gemeentelijke handhavers in vijf gemeenten. Bureau Bervoets/BTVO 2016. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: boa's, opsporing | Links: )

2015

Rovers, B., Mesu, S. (2015): Woningovervallen op ouderen. Een zeldzaam maar heftig fenomeen. In: Justitiële Verkenningen, 41 (6), pp. 85-98, 2015. (Type: Journal Article | BibTeX | Tags: overvallen, slachtoffers | Links: )
Rovers, B. (2015): Ontwikkeling recidive overvallers, samenhang met verscherpt reclasseringstoezicht. Meting 2015 (vertrouwelijk). BTVO 2015. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: overvallen, recidive, reclassering)

2014

Risicotaxatie-instrument Geweldplegers (RTI-Geweld. VerantwoordingsdocumentRovers, B., Jans, M. (2014): Risicotaxatie-instrument Geweldplegers (RTI-Geweld. Verantwoordingsdocument. BTVO 2014. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: geweld, instrumentontwikkeling, risicotaxatie | Links: )
Intelligence bij evenementen; een inventarisatie van risicomanagementpraktijken bij de politieHengst, M. den, Rovers, B., Regterschot, H. (2014): Intelligence bij evenementen; een inventarisatie van risicomanagementpraktijken bij de politie. Boom Lemma, Den Haag, 2014. (Type: Book | BibTeX | Tags: evenementen, intelligence | Links: )
Kortverblijvers in justitiële jeugdinrichtingen. Achtergrondkenmerken, ketensamenwerking en invulling van verblijfRovers, B. (2014): Kortverblijvers in justitiële jeugdinrichtingen. Achtergrondkenmerken, ketensamenwerking en invulling van verblijf. BTVO 2014. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: gedetineerden, jeugdcriminaliteit | Links: )
Rovers, B. (2014): Ontwikkeling recidive overvallers. Meting 2014 (vertrouwelijk). BTVO 2014. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: overvallen, recidive)

2013

Overvalverdachten in de strafrechtketen. Analyse van uitval en mogelijkheden om ongewenste vormen terug te dringenRovers, B., Mesu, S., Nobelen, D., Bruinsma, M. (2013): Overvalverdachten in de strafrechtketen. Analyse van uitval en mogelijkheden om ongewenste vormen terug te dringen. BTVO 2013. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: overvallen, repressie | Links: )
Rovers, B., Bervoets, E., Keijser, D. (2013): De rol van (ex-)delinquenten in politiewerk. Een verkenning van mogelijkheden en praktijken. BTVO/Lokale Zaken 2013. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: ervaringsdeskundigen, opsporing | Links: )
Criminaliteit tegen bedrijven; fenomeen- en beleidsanalyseRovers, B., Jans, M. (2013): Criminaliteit tegen bedrijven; fenomeen- en beleidsanalyse. Boom Lemma, Den Haag, 2013. (Type: Book | BibTeX | Tags: criminaliteit tegen bedrijven, criminaliteitsbeeld, criminaliteitspreventie | Links: )
Rovers, B. (2013): Ontwikkeling recidive overvallers. Meting 2013 (vertrouwelijk). BTVO 2013. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: overvallen, recidive)

2012

Toolbox persoonsgerichte aanpak high impact crimesRovers, B., Moors, H., Jacobs, M., Jans, M. (2012): Toolbox persoonsgerichte aanpak high impact crimes. Ministerie van Veiligheid en Justitie [et al.] 2012. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, high impact crimes | Links: )
Rovers, B., Fijnaut, C. (2012): De veiligheid in Tilburg in 2040; een toekomstverkenning. Gemeente Tilburg 2012. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld | Links: )
Rovers, B. (2012): De bijrol voor professionals in evidence-based criminaliteitspreventie. In: Justitiële Verkenningen, 38 (4), pp. 9-23, 2012. (Type: Journal Article | BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, placebo-effect, sociale professionals | Links: )
Rovers, B. (2012): De wietpas wordt een groot succes (14-jun-2012). 2012. (Type: Miscellaneous | BibTeX | Tags: coffeeshops | Links: )
Gay en veilig in Brabant? Ervaringen van homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders met intolerantie, discriminatie en agressie in de regio Noordoost BrabantRovers, B. (2012): Gay en veilig in Brabant? Ervaringen van homo's, lesbo's, biseksuelen en transgenders met intolerantie, discriminatie en agressie in de regio Noordoost Brabant. BTVO/COC 2012. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld, slachtoffers | Links: )
Rovers, B. (2012): Ontwikkeling recidive overvallers. Meting 2012 (vertrouwelijk). BTVO 2012. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: overvallen, recidive)

2011

VROM-Inspectie (2011): Vrijplaatsen op woonwagenlocaties. Meting 2010 [vragenlijstconstructie].. Ministerie van Infrastructuur en Milie 2011. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld | Links: )
De drugsoverlast in Maastricht en omliggende gemeenten; Een schets van de problemen en het effect van tegenmaatregelenRovers, B., Fijnaut, C. (2011): De drugsoverlast in Maastricht en omliggende gemeenten; Een schets van de problemen en het effect van tegenmaatregelen. Intersentia, Antwerpen/Cambridge, 2011. (Type: Book | BibTeX | Tags: coffeeshops, drugsoverlast | Links: )
Kempen, Th. van, Rovers, B. (2011): Dieven met dieven vangen; de inzet van ervaringsdeskundigen in het politiewerk. In: Het Tijdschrift voor de Politie, 73 (6), pp. 34-37, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX | Tags: ervaringsdeskundigen, opsporing | Links: )
Rovers, B. (2011): Als de goudduivels langskomen; overvallen op juweliers. In: Justitiële Verkenningen, 37 (3), pp. 21-32, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX | Tags: overvallen | Links: )
Rovers, B. (2011): De verspilde moeite van evidence-based criminaliteitspreventie; een essay. In: Spapens, T., Groenhuisen, M., Kooiijmans, Th. (Ed.): Universalis; Liber Amicorum Cyrille Fijnaut, Intersentia, Antwerpen-Cambridge, 2011. (Type: Book Chapter | BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, placebo-effect | Links: )
Rovers, B. (2011): Eerst de beren dan de honing; resultaten van veiligheidshuizen. In: Secondant -Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 35 (3-4), pp. 58-63, 2011. (Type: Journal Article | BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, persoonsgerichte aanpak, veiligheidshuizen | Links: )
Rovers, B. (2011): Probleemgerichte dadergroepanalyse Spoorwijkgroep (vertrouwelijk). Politie Haaglanden/BTVO 2011. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld, jeugdcriminaliteit)
Resultaten van veiligheidshuizenRovers, B. (2011): Resultaten van veiligheidshuizen. BTVO 2011. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, persoonsgerichte aanpak, veiligheidshuizen | Links: )

2010

Overvallen in Nederland; een fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpakRovers, B., Bruinsma, M., Jacobs, M., Jans, M., Moors, H., Siesling, M., Fijnaut, C. (2010): Overvallen in Nederland; een fenomeenanalyse en evaluatie van de aanpak. Boom Juridische Uitgevers, Den Haag, 2010. (Type: Book | BibTeX | Tags: criminaliteitsbeeld, criminaliteitspreventie, overvallen | Links: )
Inzet van ervaringsdeskundigen in criminaliteitspreventie; een verkennend onderzoek naar de mogelijkhedenKempen, Th. van, Rooij, R. van, Rovers, B. (2010): Inzet van ervaringsdeskundigen in criminaliteitspreventie; een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden. Expertisecentrum Veiligheid 2010. (Type: Technical Report | BibTeX | Tags: criminaliteitspreventie, ervaringsdeskundigen | Links: )
113 entries « 1 of 4 »
Print Friendly